مقابله با تهدید نرم مهمترین وظیفه سپاه و بسیج است

به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در همایش سراسری بسیجیان نواحی مقاومت بسیج در سالن 5 آذر سخن می گفت ضمن بیان تهدید نرم بعنوان یکی از مهمترین تهدیدات عصر کنونی نظام افزود: از سال گذشته برنامه های اصلی بسیج اعم از تهدید نرم، عمق بخشی داخلی و تحقق ارتش 20 میلیونی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و تصور می شد که تهدید نظامی و سخت در اولویت است ولی با بررسی های دقیق این نتیجه حاصل شد که نیاز کنونی نظام مقابله با تهدید نرم شامل مسایل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است.

سردار جعفری افزود: ما هم اکنون نمی توانیم ادعا کنیم که همه این ماموریت را بصورت کامل انجام داده ایم بلکه بصورت یک ماموریت مبنایی و شاخص در کل سپاه قابل اجراست و اقدامات ساختاری و برنامه های دیگر آن در حال اجرا می باشد.

وی همچنین ضمن تاکید بر این نکته که ماموریتی که سپاه برای نواحی و اقشار بسیج قایل است مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی داخلی انقلاب است افزود: استراتژی سپاه در تهدید نرم بصورت پیشگیرانه، اشراف اطلاعاتی کامل روی نوع تهدید، زمان وقوع و برنامه برای پیشگیر ی وقوع و بوجود آمدن تهدید است.

وی خاطرنشان کرد: سپاه بر اساس اصل 150 قانون اساسی حافظ دستاوردهای نظام بوده و مهمترین و بزرگترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی  است و سپاه و سایر فرماندهان نواحی به فراخور هر گونه تهدید نرم باید تشخیص بدهند چه نوع عامل پیشگیرانه ای موثر و مفید است و بدان عمل کنند.

/ 0 نظر / 14 بازدید