اسامی شهدای دانش آموز شهرستان گچساران

اسامی شهدای دانش آموز شهرستان گچساران

 

1- شهید مهرداد گشتاسبی                                         2- شهید اله داد هوشیاری

3- شهید سید ابوالفضل میر قاسمی                         4- شهید سید محمد نیکفر

5-شهید جهان پناه نظری                                        6- شهید الیاس حیدری ارجلو

7- شهید روح اله کرمی پور                                     8- شهید بیژن صالحی

9- شهید حمزه عسکری                                           10- شهید شرمت اله فاطمی

11- شهید بابا  سبزعلی                                               12- شهید سهراب روانگرد

13- شهید کرم برنجکار                                          14- شهید قدرت اله حیدری

15- شهید محمود راستی پور                               16- شهید سید علی فتح شفیعی

17- شهید داود فرزین                                         18- شهید اسفندیار قره قانی

19- شهید مهدی اروجی                                      20- شهید سیروس مرادی

21- شهید ناصر فتحی                                            22- شهید علی ویس علیزاده

23- شهید مسعود خاتم                                      24- شهید حاجت اله حسینی

25- شهید اروجعلی قره قانی                             26- شهید حسن کرمی آزاد

27- شهید علی اکبر گرامی                             28- شهید حسین فولادی وندا

29-شهید سید فخرالدین محمدی                        30- شهید ملک عوض پور

31- شهید شمشیر نارکی                                       32- شهید فرشید مکاریان پور

33- شهید شیروان لدنی اصل                             34- شهید محمود عباسی

35- شهید مسعود نارکی                                     36-شهید سید مجتبی موسوی

37- شهید نعمت اله حسنی                                38- شهید محسن گلستان

39-شهید سید جبار کشاورز                            40- شهید علی بینا پور غضنفری

41- شهید محمود وندا                                      42-شهید سید شکراله بلادی نژاد

43- شهید لطف اله گله داری                         44- شهید علی بشتامیان

45- شهید موسی عبدی قباد                           46- شهید مجید بیات کاظمی

47- شهید ولی گماری                                        48- شهید کیومرث سالخورده

49-شهید سیف اله احمدی                                  50-شهیده پروانه کاویانی

51-شهید امراله حیدری ریحانه                             52- شهید مصطفی امیری

53-شهید اله بخش بذرجمهری                            54-شهید سید مختار دارخال

55-شهید احمد محمدی                                         56-شهید غریب پرویزی

57-شهید هیبت اله ویسی                                        58-شهید زواره رضایی

59-شهید مسعود رستمی                                         60-شهید حسین پرویزی

61-شهید محمود (ارجاسب )علیزاده                        62-شهید صفرعلی کردلو

63-شهید علی کریمی                                           64-شهید علی سلطا نی

64-شهید حسین درخشان پور                        65-شهید اسماعیل محمدی

66-شهید بابک صفایی                                        67-شهید  عزت اله خیزاب

68-شهید بیت اله حبیبیان                                 69-شهید حمید جابرزاده

70-شهید جعفر جعفرپور                                   71-شهید محمد تیزهوشان

72-شهید فضل اله پیام                                   73-شهید مهراب پولادی پور

74-شهید اسماعیل پرهون                    75- شهید سید عبدالرحمان پایداری

76-شهید سید محسن پورالحسینی              77-شهید محمد رضا  باورساد

78-شهید قاسم بارانی                                              79-شهید مهرداد بلوکی

80-شهید علی اکبر بنگی زاده                                  81-شهید مهدی اروجی

82-شهید اسفندیار قره قانی                                    83-شهید گنجعلی عوض پور

84-شهید سید رضا احسانی                                     85-شهید محمد رحیم احسانی

86-شهید غلامعلی غریب پور                                   87-شهید حکیم اله جلالی

88-شهید بیژن صالحی                                            89-شهید محمد عبدی پور

90-شهید سید وحید موسوی                                    91-شهید علی کرم یاری

/ 0 نظر / 20 بازدید