شنایی با پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

در راستای کمک به توسعه و تقویت نهضت نرم افزاری و تولید علم و ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی در عرصه های علمی پژوهشی، پژوهشکده‌ی مطالعات و تحقیقات بسیج تشکیل شد که مأموریتهای زیر را بعهده دارد:

1ـ تدوین اهداف، راهبردها، سیاستها، طرح و برنامه ریزی، نظارت و هدایت فعالیتهای تحقیقاتی و مطالعاتی نیروی مقاومت بسیج در رده ها، اقشار و مناطق

2ـ انجام تحقیقات مورد نیاز بسیج، رصد کردن محیط پیرامونی بسیج، اشاعه‌ی اطلاعات پژوهشی بسیج، آینده پژوهی و ترویج ادبیات علمی عرصه های مأموریتی بسیج

3ـ مدیریت چرخه‌ی نوآوری، نخبه پروری و حمایت از طرحها و خلاقیتهای عمومی بسیجیان

باید اشاره نمود که مبانی این مأموریتها که نمونه هایی از آنها تقدیم حضور علاقمندان می شود ملهم از دیدگاه و فرامین مقام معظم رهبری می باشند. ایشان در بیان حکیمانه ای می فرمایند:

تحقیقات ریشه‌ی حرکت پیشرفت علمی است. اگر بنا باشد من سه کار اساسی برای این کشور برای مدت سه، چهار یا پنج سال پیشنهاد یا تعیین کنم یکی غور در علم و تحقیق است. (27/5/81)

همه‌ی بخشهای دانشگاهی، تولیدی، صنعتی و دفاعی باید ضمن آنکه به تحقیقات توجهی جدی می نمایند از نیروهای بااستعداد جوان و دارای توانایی های علمی بالا در بخشهای مختلف استفاده کنند و خود را در تحقیقات و استفاده از ظرفیتهای علمی محدود نکنند. (3/3/86)

اما نیروی مقاومت بسیج همانند سایر نیروها، مسایل و مشکلات ساختاری، تجهیزات و مهندسی و .... دارد که این مشکلات سازمانی می تواند مانعی بر سر راه جذب و اختلالی در سازماندهی بسیجیان ایجاد نماید. یکی از دلایل تشکیل پژوهشکده آن است که موانع سازمانی و ساختاری را از سر راه تحقق بسیج دهها میلیونی مرتفع نماید.

جهت عینیت بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری و انجام مأموریتهای پژوهشکده، این مرکز در قالب اثرسنجی برنامه ها، تولید دانش و نهضت نرم افزاری در حوزه‌ی بسیج، کمک به پیشرفت علمی ـ پژوهشی کشور، حمایت از مخترعین، مبتکرین و نخبگان بسیجی، آینده پژوهی و .... اقدامات و فعالیتهای چشمگیری داشته است.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان لازم است اشاره شود که بسیج با اتصال به دریای بیکران نخبگان و متخصصین بسیجی و اقشار فرهیخته از یک شبکه‌ی گسترده، فعال و پویای علمی ـ پژوهشی برخوردار است که شورای عالی تحقیقات و مطالعات در سطح ستاد نیرو و شورای مطالعات و تحقیقات، هدایت این شبکه‌ی گسترده را برعهده دارند.

سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج بعنوان رده‌ی عالی و مرجع ستادی تحقیقاتی بسیج با چهار مرکز و برخورداری از همکاری اساتید و محققین پاسدار و بسیجی

(60 نفر دکتر، 60 نفر کارشناسی ارشد) و شبکه‌ی 3000 نفره پرسشگران بسیجی در کلیه‌ی شهرها و استانهای کشور عهده دار انجام فعالیتهای تحقیقاتی و مطالعاتی کلان نیرو می باشد.

در معاونتهای ستادی بخشهای تحقیقاتی و مطالعاتی بعنوان اتاق فکر مدیران و مسئولین، تولید ایده و اندیشه در پشتیبانی از فعالیتهای ستادی را بر عهده دارند که از جمله آنها می توان به مطالعات فرهنگی با 71 گروه در سراسر کشور جهت انجام مطالعات و بررسی های فرهنگی، انجام مطالعات در زمینه‌ی نابهنجاریهای اجتماعی در معاونت امر به معروف و نهی از منکر، بررسی و مطالعه متون آموزشی مورد نیاز در معاونت و فرماندهی آموزش، مطالعات زنان در بسیج خواهران و مطالعات IT در فرماندهی فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود.

علاوه بر این وجود مدیریت علمی ـ پژوهشی در بسیج اقشار، مسئولیت شناسایی و پرورش استعدادهای علمی و حمایت از آنها و همچنین سازماندهی، حفظ و انسجام و بکارگیری بسیجیان در عرصه های مورد نیاز علم، فناوری و پژوهشی کشور را بر عهده دارند که می توان به فعالیت گسترده‌ی 17 گروه علمی بسیج اساتید در 160 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور، 1629 هسته‌ی علمی ـ پژوهشی و 32 مرکز تحقیقاتی در بسیج دانشجویی، 36000 هسته علمی و 300 پایگاه علمی ـ پژوهشی و باشگاه دانش پژوهان بسیجی در بسیج دانش آموزی، 2960 گروه علمی و 740 کانون در بسیج فرهنگیان، بخشهای علمی ـ پژوهشی در بسیج جامعه‌ی پزشکی و بسیج مهندسین اشاره نمود.

همچنین با توجه به انتظار پیشتازی از بسیج در همه‌ی عرصه های مورد نیاز انقلاب به منظور ایجاد خودباوری و اعتماد در پژوهشگران بسیجی و استفاده از ظرفیت ها و قابلیتهای علمی ـ پژوهشی بسیج در فرایند تولید علم در کشور و به طریق اولی، ایده‌پردازی و تولید نظریه و تئوری در حوزه های کارکردی بسیج، فعالیت های مختلفی صورت گرفته است که می توان به جهت گیری فصلنامه‌ی مطالعات بسیج در زمینه‌ی تولید ادبیات و مبانی نظری حوزه های گوناگون و متنوع کارکردی بسیج، برگزاری همایشهای علمی کشوری و بعضاً بین المللی از جمله همایش مدیریت بحران توسط بسیج جامعه پزشکی، حرکتهای سازمان یافته‌ی هسته های علمی بسیج اساتید و دانشجویی و تولید ادبیات در حوزه‌ی فرهنگ سازمانی بسیج، اشاره کرد.

اما از آنجا که سنجش، میان اثربخشی برنامه ها و فعالیتهای نیروی مقاومت در نیمه‌ی دوم دهه‌ی گذشته دغدغه‌ی اصلی مقام معظم رهبری بوده است برنامه های کلان و مهم نیروی مقاومت ازجمله برنامه های تابستانی، هفته‌ی بسیج، طرح های معرفت بسیجیان، ولایت دانشجویی و میثاق، رزمایشها و نیز برنامه های خاص هر قشر اثرسنجی شده و مبتنی بر یافته های تحقیق، اصلاحات لازم صورت گرفته است.

در پایان این آشنایی به گوشه ای دیگر از فعالیتهای این پژوهشکده‌ که نقش حائز اهمیتی را در حمایت و پشتیبانی از مخترعین و نخبگان بسیجی دارد اشاره می کنیم.

به منظور شناسایی و شکوفایی استعدادهای علمی بسیجیان، توسعه‌ی ابتکارات و اختراعات بسیجیان و سوق دادن برای رفع نیازهای دفاعی کشور، سازماندهی مبتکرین و مخترعان بسیجی و افزایش توان علمی آنان و همچنین معرفی افراد مبتکر و مخترع به مراکز تحقیقاتی نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و قدس سپاه و مؤسسه‌ی تحقیقاتی وزارت دفاع و سایر صنایع کشور، در سال 1381 مرکز حمایت از مخترعین، مبتکرین و محققین بسیجی تشکیل شد. این مرکز توانسته بالغ بر هزار طرح را مورد حمایت مالی، علمی و حقوقی خویش قرار دهد.

علاوه بر این هسته های علمی و مراکز تحقیقاتی بسیج اقشار هر یک به فراخور توانایی و مقدورات نسبت به حمایت از بسیجیان مرتبط اقدام می نمایند.

از طرفی نظام تحقیقات و مطالعات بسیج با تدوین دکترین، رسالت و چشم انداز و ساماندهی رده های تحقیقاتی خود، در مسیر تصور و ترسیم آینده‌ی بسیج به روشهای علمی قرار گرفته تا بتواند در اداره و تدبیر عدم قاطعیت ها و تغییرات محیطی، ضمن کاهش خطاها، از بروز غافلگیری و انفعال جلوگیری نماید و در این راستا با انجام پروژه‌های تحقیقات و مطالعاتی به اخذ دیدگاه های مردم و بسیجیان، احزاب و گروه‌ها نسبت به حرکتها ، رویکردها و برنامه های پیش رو و آتی بسیج و تبیین رویکرد آینده بسیج اقدام نموده است.

این مرکز امیدوار است در سایه‌ی تلاش و کوشش مخترعین، مبتکرین و در یک کلام نخبگان متعهد بسیجی و با حمایتهای روزافزون مسئولین امر تحولی در نگرشها (پاسداری از انقلاب اسلامی و رسالت محوری در انجام مطالعات)، رفتارها (منطبق بر الگوی رفتاری دوران دفاع مقدس، نقدپذیری و مشارکت پذیری و برقراری ارتباط صمیمانه بین کارکنان و محققان مرکز و سایر مجموعه های مرتبط)، ساختارها (هم‌افزایی بین مرکز، معاونتها، سایر مراکز و محققان و کارکنان) و برنامه ها (اصلاح نظامات، آئین نامه ها و برنامه ریزی اجرایی) بوجود آورده زمینه‌ی شکوفایی و تقویت هر چه بیشتر استعدادهای نهفته و الهی جوانان غیور و با انگیزه‌ی ایران اسلامی خصوصاً بسیجیان عزیز را فراهم آورد.

انشاءا...

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
mojtabah

آیتالله خمینی در وصیتنامۀ سیاسی-الهی میفرمایند وصیت اكید من به قوای مسلح پاسدار و بسیج، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت میتوانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. . وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح ، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند كه – بیاشكال به تباهی كشیده میشوند - و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شورای رهبری است كه با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد "دو وظیفۀ اصلی سپاه پاسداران، محافظت از اصل حکومت به وسیلۀ ولی فقیه و اصل جهاد است. . . بنابراین سپاه پاسداران را نباید از بُعدهای سیاسی یا باورهای ایدئولوژیکی محروم کرد. بدون فداکاریهای ما بسیجیها آقای احمدینژاد وجود خارجی نخواهند داشت. http://www.youtube.com/watch?v=Wd76F71NN-0